Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn


Vålerenga Fotball har siden 1913 vært opptatt av å tilrettelegge for fysisk aktivitet og positive holdninger i Oslo. Klubben har gjennom hele sin historie tatt samfunnsansvar relatert til ulike problemstillinger som hovedstaden har stått ovenfor. I 2014 etablerte klubben en stiftelse som tar ansvar for alle de sosiale prosjektene i klubben. Stiftelsen jobber med integrering, inkludering, helse, fair play og arbeidstrening. Det er 4 årsverk og mange frivillige som jobber i stiftelsen for å iverksette aktiviteter som skal komme byens borgere til gode. 

Stiftelsens har fire hovedprosjekter; 

  • Vålerenga mot rasisme
  • Jobbsjansen

  • Inkludering

  • Engaaktiv

Visjon:

Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn skal bruke idretten som verktøy for å inkludere og integrere barn, ungdom og voksne. Klubben ønsker å skape aktiviteter som gir glede, samhold, gode holdninger og bedre helse.

Stiftelsens styre består av: Styreleder: Tom Krøning, Nestleder: Per Ravn Omdal, og styremedlemmer: Elin Horn, Sven Mollekleiv, Yassin Arakia og Hanne Mellingsæter.

Kontakt oss:

Tlf: 23 24 78 00

Epost: samfunn@vif.no

Postadresse: PB 6064 Etterstad 0601 Oslo. 

Besøksadresse: Innspurten 16, Inngang B, 5.etg. 0663 Oslo

Hjemmeside   |    Facebook    |    Instagram